پایگاه اطلاعات تحقیقاتی اینترنیش interniche.org
سایت مرجع
پایگاه آکادمیک با دسترسی آزاد، متمرکز بر تعلیم و تربیتِ مشفقانه و نوآورانه و دربرگیرنده جایگزین های تحقیقات حیوانی در پزشکی، دامپزشکی و علوم زیستی interniche.org
پایگاه اطلاعات تحقیقاتی شبکه¬ بین المللی آموزش با شفقت موسوم به اینترنیش، یک پایگاه آکادمیک با دسترسی آزاد، متمرکز بر تعلیم و تربیتِ مشفقانه و نوآورانه و دربرگیرنده جایگزین های تحقیقات حیوانی در پزشکی، دامپزشکی و علوم زیستی می باشد. این پایگاه، منابع، خلاصه مقالات و دیگر جزئیات مرتبط با بالغ بر ۷۵۰ مطالعه منتشر شده را فراهم آورده و قابلیت جستجوی قاعده مند آنها را بر اساس مؤلفان و کلمات کلیدی، میسر می سازد.
یکایک این مطالعات، تحت جستجو واقع شده و درج آنها بر مبنای ارتباط با مسائل آموزشی، اخلاقی و اقتصادی که مشتمل بر تحقیقات حیوانی، جایگزین ها و فناوری های مرتبط با تعلیم و تربیت باشد، صورت پذیرفته است.

هدف از راه اندازی این پایگاه، تسهیل دسترسی آزاد به اطلاعات منتج به تحول برنامه های تحصیلی و جایگزین سازی مطالعات حیوانی می باشد.به منظور انگیزه بخشی در جهت نقد و بررسی این منابع، قابلیت نظردهی برای کلیه مطالعات فراهم آمده است.
این پایگاه می تواند در شناسایی روش ها و ابزارهای جایگزین به منظور تقویت کلاس های عملی، مفید واقع شده و همسو با پایگاه اطلاعات جایگزین های اینترنیش ، به تبیین استراتژی های جستجوی جایگزین ها برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی برخیزد. با استفاده از لینک مرتبط با هر تحقیق به پایگاه اطلاعاتی پاب مد ، امکان رهگیری استنادات آنها میسر می شود.
عمده مضامین مرتبط با محتویات این پایگاه اطلاعات تحقیقاتی، شامل مواردی از قبیل نوآوری های تکنولوژیک، تجربیات عملی، اظهار نظرات و مطالعات تطبیقی می باشد. تحقیقات موجود در این پایگاه، اطلاعات ارزشمندی را در خصوص موضوعات مختلف فراهم می آورد؛ از اهداف و تبعات آموزشی و اعتراضات اخلاقی گرفته تا جایگزین سازی کلاس های فیزیولوژی، آموزش جراحی میکروسکوپی و تکنولوژی های تماسی.

مطالعات پیرامون تکنولوژی ها و تکنیک های پیشرفته آموزش پزشکی، اغلب به منظور حصول اطمینان از آموزش مؤثر و کمک به تضمین سلامت بیماران طراحی شده اند. این مطالعات همچنین در راستای جایگزین سازی آزمایش های حیوانی و تقویت استفاده از تکنیک های آموزش غیرحیوانی گنجانیده شده اند. یک نمونه از توانایی های پایگاه اطلاعات تحقیقاتی، فراهم آوردن فرصتی برای پژوهش های ارتقاء و ارزیابی شبیه سازهای کامپیوتری و تکمیلی در زمینه مهارت های جراحی لاپاروسکوپی می باشد.

دسترسی به این مطالعات می تواند به ارتقاء کیفی بحث های ناظر بر تحول برنامه های تحصیلی، کمک نماید. پاره ای از مطالعات مندرج در این پایگاه، در خصوص نکوهش استفاده مضرّ از حیوانات می باشند، تا دعاوی آنها مورد بررسی واقع شده و از این رو در ارتقاء ادلّه مرتبط با جایگزین سازی کامل، تشویق به عمل آید. به منظور انگیزه بخشی در زمینه تعاملات انتقادی، مطالعات واجد ادلّه معتبر در حمایت از کاربرد اجساد، ارگان ها و بافت های حیوانی که مشتمل بر کشتار حیوانات نمی باشند، با مطالعات مرتبط با جستجوی منابع اخلاقی حیوانات، الحاق یافته اند. بحث و گفتگو در خصوص شمول یا عدم شمول تشریح اجساد در برنامه های تحصیل پزشکی، می تواند نکاتی را در خصوص اثرات بالقوه کالبدشکافی در مطالعات دامپزشکی و جانورشناسی ارائه دهد.

حجم این پایگاه اطلاعاتی، با بیش از ۱۵۰۰ تحقیق در طی سال ۲۰۱۲، به دو برابر خود خواهد رسید . اعمال قابلیت های جدید از جمله پیونددهی بین مطالعات و محصولات ذکر گردیده در پایگاه اطلاعات جایگزین ها، دسترسی به نسخه های کامل مقالات انتخابی و درج مقالات غیرانگلیسی بیشتر نیز در دستور کار قرار دارد.

ترجمه : دکتر حامد صوفی
منبع : www.interniche.org
آدرس پایگاه اطلاعات تحقیقاتی اینترنیش : www.interniche.org/en/studies

1InterNICHE Studies Database
2InterNICHE Alternatives Database
3PubMed
4hidden curriculum
پایگاه آکادمیک با دسترسی آزاد، متمرکز بر تعلیم و تربیتِ مشفقانه و نوآورانه و دربرگیرنده جایگزین های تحقیقات حیوانی در پزشکی، دامپزشکی و علوم زیستی interniche.org

داونلود ویندوز 8.1 به صورت فعال شده Windows 8.1 AIO 20in1 x86/x64 بدون نیاز به اکتیو کردن - نسخه نوامبر 2013

داونلود ویندوز 8.1 به صورت فعال شده Windows 8.1 AIO 20in1 x86/x64 بدون نیاز به اکتیو کردن
پخش زنده شبکه سه
Batman: The Enemy Within - The Telltale Series
وضعیت ترافیک جاده ها
توضیحات و نحوه استفاده طرحهای تشویقی رنگی ایرانسل
پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوای فردای تهران : آپدیت روزانه
قیمت امروز دلار
فروش ایکس باکس وان ایکس ۱ ترابایت xbox one x
---
© Copyright 2012 oonternet.com