فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۸
سایت مرجع
فهرست بهای واحد پایه رشته  ابنیه
دستورالعمل کاربرد1. فهرس ت بهای واحد پایه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل ، این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات ،

مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست های فهرست بها، به شرح زیر است :

پیوست 1) مصالح پای کار.

پیوست 2) ضریب طبقات .

پیوست 3) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه .

پیوست 4) نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید پیمان هایی که براساس این فهرست بها منعقد شده اند. .......
فهرست بهای واحد پایه رشته  ابنیه

کد تغییر صدای مکالمات ایرانسل - سرویس جدید ایرانسل

داونلود ویندوز 8.1 به صورت فعال شده Windows 8.1 AIO 20in1 x86/x64 بدون نیاز به اکتیو کردن
پخش زنده شبکه سه
Adobe Photoshop Elements 15 save $40.00  •  2 days remaining
وضعیت ترافیک جاده ها
توضیحات و نحوه استفاده طرحهای تشویقی رنگی ایرانسل
پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوای فردای تهران : آپدیت روزانه
قیمت امروز دلار
فروش ایکس باکس وان ایکس ۱ ترابایت xbox one x
---
© Copyright 2012 oonternet.com