فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۸
سایت مرجع
فهرست بهای واحد پایه رشته  ابنیه
دستورالعمل کاربرد1. فهرس ت بهای واحد پایه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل ، این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات ،

مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست های فهرست بها، به شرح زیر است :

پیوست 1) مصالح پای کار.

پیوست 2) ضریب طبقات .

پیوست 3) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه .

پیوست 4) نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدید پیمان هایی که براساس این فهرست بها منعقد شده اند. .......
فهرست بهای واحد پایه رشته  ابنیه

داونلود ویندوز 8.1 به صورت فعال شده Windows 8.1 AIO 20in1 x86/x64 بدون نیاز به اکتیو کردن - نسخه نوامبر 2013

داونلود ویندوز 8.1 به صورت فعال شده Windows 8.1 AIO 20in1 x86/x64 بدون نیاز به اکتیو کردن
پخش زنده شبکه سه
Live Home 3D. BeLight Software 3D USA LLC : Free +
وضعیت ترافیک جاده ها
توضیحات و نحوه استفاده طرحهای تشویقی رنگی ایرانسل
پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوای فردای تهران : آپدیت روزانه
قیمت امروز دلار
فروش ایکس باکس وان ایکس ۱ ترابایت xbox one x
---
© Copyright 2012 oonternet.com