جزئيات مابه التفاوت هزينه ساخت پروژه هاي مسكن مهر تعدیل قیمت مسکن مهر
سایت مرجع
بند 3 مصوبه شماره 155272/ت 45360 ن مورخ 11/7/1389 هيات وزيران
وزارت راه و شهرسازي با عنايت به بند 3 مصوبه شماره 155272/ت 45360 ن مورخ 11/7/1389 هيات محترم وزيران و اصلاحيه آن، بدين وسيله دستورالعمل نحوه محاسبه مابه التفاوت هزينه هاي ساخت پروژه هاي مسكن مهر را ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، اين دستور العمل فقط پروژه هاي مسكن مهر كه در اراضي دولتي در حال احداث هستند را در بر مي‌گيرد و مبناي محاسبه مابه التفاوت موضوع آن تسهيلات پرداخت شده توسط بانك عامل از محل تسهيلات مسكن مهر تا تاريخ 1/7/1391 است. همچنين دستورالعمل جديد وزارت راه و شهرسازي شامل قراردادهايي مي‌شود كه قيمت ساخت هر مترمربع زيربنا در آنها از 330 هزار تومان ، بدون احتساب هزينه آسانسور ، بيشتر نباشد.
بنابراين گزارش با اعمال اين دستورالعمل تمام بندهاي تعديل و پرداخت مابه التفاوت و امثالهم مندرج در قراردادهاي سه جانبه و ساير قراردادهايي كه به استناد اين دستورالعمل مشمول اصلاح قيمت مي شوند ملغي و اين دستورالعمل جايگزين آن بندها مي شود. در هر صورت با اعمال اين دستورالعمل هيچ اضافه بها و تعديل و مابه التفاوتي تحت هيچ عنواني به قراردادهايي كه از اين دستورالعمل پيروي نمايند تعلق نمي گيرد.
همچنين از سوي ديگر مابه التفاوت پيش بيني شده در اين دستورالعمل به قيمت مندرج در قراردادهاي قبلي اضافه شده و چنانچه قيمت ساخت بخش هايي از بنا از جمله پاركينگ متفاوت از ساير قسمتها باشد اين مابه التفاوت به هر دو قيمت به صورت جداگانه تعلق مي گيرد.
اداره كل روابط عمومي وزارت راه وشهرسازي اعلام كرده است: در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد با سازنده در هر مقطعي، ملاك تسويه حساب با سازنده مبلغ درج شده در قرارداد اوليه قبل از اعمال اين دستورالعمل مي باشد و اعمال اين دستورالعمل ها تنها شامل قراردادهايي مي‌شود كه واحدهاي آن به متقاضيان تحويل شود.
براي پرداخت مابه التفاوت مندرج در اين دستورالعمل نيز اخذ ضمانتنامه مورد تاييد مدير كل استان، مدير عامل شهر جديد، مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان صورت مي‌گيرد و اين ضمانتنامه پس از تحويل كليه واحدها به متقاضيان قابل استراداد خواهد بود.
بر اين اساس در صورتي كه تعداد واحدهاي يك قرارداد بيش از 300واحد باشد،تقليل مبلغ ضمانتنامه متناسب با تحويل به موقع واحدها با مسئوليت شخص امضاء كننده قرارداد (به‌عنوان كارفرما) بلامانع مي باشد.
اداره كل روابط عمومي وزارت راه وشهرسازي اعلام كرده است: مفاد اين دستورالعمل تنها در قالب نمونه الحاقيه پيوست اين دستورالعمل قابل اعمال مي باشد و هرگونه تغيير در مفاد آن مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازي است و مديران كل استان ها ، مديران عامل شهرهاي جديد ، مديران كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ، قيمت نهايي واحدهاي مسكوني با آيتم هاي مندرج در قراردادهاي پيش فروش و مابه التفاوت هاي مندرج در اين دستورالعمل را با سازنده مربوطه همراه با برنامه زمانبندي تحويل واحدهاي مسكوني نهايي كنند.
بنابر اين گزارش مابه التفاوت هاي مندرج دراين دستورالعمل تنها پس از تنظيم صورتجلسه قيمت نهايي واحدهاي مسكوني با لحاظ ليست آيتم هاي مندرج در قرارداد پيش فروش از جمله آيتم ساخت،آماده سازي و محوطه سازي با سازنده و برنامه زمان بندي تحويل واحدهاي مسكوني قابل اعمال است و متناسب با پيشرفت پروژه و مطابق دستورالعمل ابلاغي به شماره 91/02/100/49293 مورخ 8/8/1391 از محل آورده متقاضي با عنايت به تذكر مهم زير قابل پرداخت خواهد بود. دريافت ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات با تشخيص مدير كل استان ، مدير عامل شهر جديد و مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان دراين خصوص بلامانع است.
در پرداخت مابه التفاوت براساس جدول اين دستورالعمل بايد به اين نكته توجه شود كه با توجه به متراژ متفاوت زيربناي واحدها، مبلغ مابه التفاوت الزاماً جدا از اقساط پرداخت توسط بانك نبوده و لازم است مسئولان ذيربط با محاسبه هزينه تمام شده اجراي كار در هر مرحله براساس ساختار شكست قرارداد، اقدام به محاسبه كاركرد سازنده نموده و چنانچه پس از كسر تسهيلات پرداختي توسط بانك، مطالباتي براي سازنده محرز گرديد نسبت به پرداخت آن تا سقف رقم تعيين شده در هر مرحله آورده متقاضي اقدام شود.
بند 3 مصوبه شماره 155272/ت 45360 ن مورخ 11/7/1389 هيات وزيران

کد ارسال سریع پیامک صوتی ایرانسل + توضیحات و تعرفه

قیمت فروش ps5 2016
پخش زنده شبکه سه
NFL on Windows © 2015 Microsoft Corporation
نقشه آنلاین ترافیک خیابانهای تهران
توضیحات و نحوه استفاده طرحهای تشویقی رنگی ایرانسل
پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوای فردای تهران : آپدیت روزانه
قیمت امروز دلار
فروش ایکس باکس وان ایکس ۱ ترابایت xbox one x
---
© Copyright 2012 oonternet.com