آدرس اصلی وب سایت رسمی بیمه رازی
سایت مرجع
آدرس و معرفی بیمه رازی - انواع بیمه نامه ها :
اتومبیل 
باربری 
درمان 
عمر و حوادث 
مهندسی 
مسئولیت 
آتش سوزی 
آکسا 
و بیمه های خاص
دير عامل : آقاي يونس مظلومي
تلفن دفتر 88208243----88208244 تلفن داخلي 1089 email chief@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
عضو هيئت مديره اسداله رازاني
تلفن مستقيم 88662454 داخلي email :razani15@yahoo.com 1121
--------- بیمه رازی ---------
معاون طرح و برنامه و با حفظ سمت مدير خسارتهاي جرحي: آقاي فرهاد خالقي
تلفن داخلي1059و 1063 مستقيم2و 88208241و88660415
--------- بیمه رازی ---------
معاون امور اجرائي آقاي روزبه صادقيان
تلفن 88208243 تلفن داخلي 1033 email Roozbeh.Sadeghian@yahoo.com
--------- بیمه رازی ---------
مدير امور شعب و نمايندگان : آقاي صابر قدس
تلفن داخلي 1169 مستقيم 88208224
--------- بیمه رازی ---------
مدير بيمه هاي اشخاص : آقاي فرشيد بخشي
آدرس دفتر: خيابان شهيد بهشتي-خيابان قنبر زاده-بالاتر از آپادانا-نبش كوچه هشتم-پلاك31
تلفنها: 88528022 و 88528024 و 88528024 تلفن مستقيم: 88528012
--------- بیمه رازی ---------
مدير امور مالي : خانم شهلا ياراحمديان
تلفن داخلي 1101
تلفن مستقيم دفتر 88660233
--------- بیمه رازی ---------
مدير بيمه هاي آتش سوزي و باربري : آقاي جعفر قاسمي نژاد
تلفن داخلي1172و 1086و1146 مستقيم 81942247و81942262 فاكس 81942251
--------- بیمه رازی ---------
مدير فناوري اطلاعات : آقاي علي نيكوخوي
تلفن داخلي 1206 مستقيم 88660089
--------- بیمه رازی ---------
مدير بيمه هاي مسئوليت و مهندسي : خانم نيلوفر ارزش
تلفن داخلي 1220 مستقيم 81942227
--------- بیمه رازی ---------
مدير امور اتكائي آقاي يحيي فردوسي
تلفن داخلي 1056مستقيم 81942212
emai : ferdowsi@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مدير بيمه هاي اتومبيل : آقاي منوچهر وفائي
تلفن داخلي 1106 مستقيم 81942253
--------- بیمه رازی ---------
مدير امور بازرسي : آقاي مصطفي معراج پور
تلفن داخلي 1024 مستقيم 88883515
--------- بیمه رازی ---------
مدير روابط عمومي خانم هما پروانه
تلفن 88510855 فاكس 88510856
--------- بیمه رازی ---------
مدير اداره حقوقي سركار خانم سميه نوري خانقاه
تلفن مستقيم 8866080 تلفن داخلي 1134
--------- بیمه رازی ---------
مدير آموزش : حميدرضا كامراني
داخلي 1112
مستقيم 81942210
--------- بیمه رازی ---------
آدرس شركت : تهران - خيابان گاندي، كوچه يكم، پلاك 14 كد پستي 1593658911
تلفن : 5-81942200 فاكس : 81942255
وب سايت شركت : www.razi-insurance.ir
ايميل: info@razi-insurance.com
--------- بیمه رازی ---------
بيمه هواپيما :
تقاضا براي بيمه هواپيما و ساير وسايل پروازي محدود به صاحبان خطوط هوائي و يا دارندگان هواپيما هاي فوق سبك يا ساير وسايل پرنده خصوصي است. بيمه هواپيما در واقع مجموعه اي است كه سه نوع پوشش متفاوت به شرح زير دارد : الف - بيمه بدنه هواپيما ب - بيمه حوادث سرنشين ج - بيمه مسئوليت مالك و خلبان هواپيما در قبال اشخاص ثالث
از آنجايي كه تقاضا براي بيمه هواپيما در سطح جهان بسيار محدود است و از سوي ديگر سرمايه مورد بيمه معمولاً مبلغ هنگفتي مي باشد ، نرخ حق بيمه اين نوع بيمه معمولاً در بازار بين المللي به صورت استعلام از بازار بيمه گران خارجي تعيين مي شود.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه كشتي :
بيمه كشتي معمولاً تحت شرايط استاندارد بين المللي و در قالب شرايط ويژه اي با دامنه پوشش هاي متفاوت ارائه مي گردد . از آنجايي كه در بيمه كشتي نيز سرمايه مورد بيمه مبالغ بالايي را تشكيل مي دهد معمولاً بيمه گران اين نوع بيمه را با نرخها و شرايطي ارائه مي نمايند كه بتوانند در بازار بيمه اتكايي جهاني آن را تحت پوشش قرار دهند. بيمه كشتي معمولاً پوشش بدنه كشتي و در برخي شرايط پاره اي از مسئوليت هاي صاحبان و ناخداي كشتي را در بر مي گيرد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه پول :
كاربرد بيمه پول معمولاً منحصر به بانكها ، موسسات اعتباري ، صندوق هاي قرض الحسنه و به طور كلي موسسات مالي است كه بنا بر نوع فعاليت خود مجبور به نگهداري يا نقل و انتقال حجم زيادي از پول نقد هستند. بيمه پول شامل دو بخش است: بخش اول پوشش موجودي پول در صندوق را تاٌمين نموده و بخش دوم ، با عنوان وجوه در گردش ، وجوه نقدي را كه بين شعب موسسه بيمه گذار يا بين موسسه بيمه گذار و بانك جابجا مي شوند ، تحت پوشش قرار ميدهد. پوشش هاي اين نوع بيمه شامل آتش سوزي ، سرقت و در مواردي برخي از خطرات طبيعي مانند سيل ، زلزله ، ريزش كوه و ... مي باشد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه اعتباري:
اين نوع بيمه نامه نيز مختص بانكها موسسات اعتباري و يا موسساتي است كه اقدام به فروش اقساطي كالا مي نمايند.بيمه اعتباري در واقع مطالبات موسسات فوق الذكر از خريداران يا اعتبار گيرندگان را تحت پوشش قرار مي دهد. به عبارت ديگر در اين نوع بيمه نامه اعتبار دهنده بيمه گذار بوده و ريسك مورد بيمه ، وام يا اعتباري است كه پرداخت شده است بديهي است كه در صورت پرداخت خسارت از سوي بيمه گر ، وي جانشين بيمه گذار براي وصول مطالبات از وام گيرنده خواهد بود.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه انرژي :
بيمه انرژي ، سازه ها و ابزار استخراج و اكتشاف نفت و گاز و ساير منابع انرژي در خشكي و دريا را قبال انواع حوادث فيزيكي ناگهاني تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه نامه نيز به لحاظ ماهيت پيچيده ، سرمايه مورد بيمه هنگفت و محدوديت تعداد آن در سطح جهان در قالب متون و شرايط استاندارد بين المللي و با نرخ و شرايط ارائه شده از سوي بيمه گران معتبر اتكايي بين المللي صادر مي گردد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه تضمين كيفيت ساختمان :
هدف از ارائه اين بيمه كمك به حفظ ثروت هاي ملي - توسعه امنيت سازندگان و سرمايه گزاران بخش ساختمان - حفظ و حمايت حقوق مصرف كنندگان - ارتقاء كيفيت ساختمانها و رعايت اصول فني و استاندارد ساختمان است.
اين بيمه نامه خسارات مالي ناشي از عيوب پنهان ساختمان از جمله ويراني كل ساختمان - هزينه هاي جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت - هزينه هاي پاكسازي محل و برداشت ضايعات و مواردي از اين قبيل را پوشش مي دهد
--------- بیمه رازی ---------
بيمه آكسا
همه ساله تعداد زيادي از هموطنان عزيز به كشورهاي خارجي مسافرت مي كنند اين سفرها گاهي خيلي كوتاه و گاه بسيار طولاني است. اين افراد در طول مدت سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفي قرار دارند.حوادثي كه در صورت بروز با توجه به شرايط خاص خارج از كشور مي تواند موجب هزينه هاي سنگين و دردسرهاي زيادي شوند از اينرو بيمه مسافرت به خارج از كشور AXA كه داراي مزاياي ذيل مي باشد پيش بيني گرديده است:
1)پرداخت هزينه هاي درمان ، جراحي و دارويي ناشي از حوادث يا بيماريهاي كه در طول مدت مسافرت بروز مي نمايد تا سقف 000/50 يورو
2)پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي تا سقف 150 يورو
3)پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي
4)پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي تا 1000 يورو طبق شرايط بيمه نامه
5)راهنمايي و كمك رساني به هنگام سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي
6)بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري سرپرست
7)بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت
8)پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان
9)استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار چنانچه باركنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد، هزينه خريدهاي اضطراري و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا مبلغ 800 يورو بعنوان غرامت پرداخت مي شود.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه مسئوليت
به موجب ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد . ابعاد مسئوليت در قانون مدني ايران به قدري وسيع است كه براي هر كسي به مقتضاي شغل و حرفه وي و حتي فراتر از آن ، به مقتضي نوع ارتباطات و مراودات اجتماعي وي مي توان نوعي بيمه مسئوليت تعريف نمود . به هر حال برخي از انواع متداول بيمه مسئوليت را به شرح ذيل برخواهيم شمرد:
--------- بیمه رازی ---------
بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان
هر كارفرمايي به صرف كاري كه به هر يك از كاركنان خود محول مينمايد وي را در معرض خطر يا خطراتي قرار مي دهد به همين سبب ماده 91 قانون كار ايران تسريع نموده است كه : ((كارفرمايان و مسئولان كليه كارگاههاي موضوع قانون كار ، مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده ، چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند ...)) بر همين اساس نيز در صورت وقوع حادثه اي كه منجر به جراحت ، نقص عضو و احياناً فوت كاركنان شود در بسياري از موارد مراجع قضايي كارفرما را به طور كلي يا نسبي مقصر دانسته و وي را به جبران خسارت وارده و احياناً به پرداخت ديه محكوم مي نمايند . بيمه نامه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان به نيابت از طرف كارفرما جبران خسارتهاي جاني وارد به كاركنان حين انجام وظايف محوله را بر عهده مي گيرد.
--------- بیمه رازی ---------
انواع بيمه هاي مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث
همه افراد به هنگام انجام بسياري از فعاليتهاي شغلي و روزمره خود ممكن است اشخاص ثالث را كه در واقع داراي هيچ نوع ارتباط قانوني ، خويشاوندي و قراردادي با ايشان نيستند، نيز در معرض خطر قرار دهند .يكي از شناخته شده ترين اين موارد ريزش ساختمانهاي مجاور حين گودبرداري و اجراي يك پروژه ساختماني است كه خسارتهاي مالي و جاني ناشي از آن مي تواند در قالب بيمه نامه مسئوليت مدني سازندگان ابنيه در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار گيرد. از ديگر اقسام بيمه هاي مسئوليت مدني مي توان بيمه مسئوليت مديران هتلها- بيمه مسئوليت مديران رستورانها ، بيمه مسئوليت مديران شهربازي و بيمه مسئوليت مديران بسياري ادارات ، سازمانها و اماكن عمومي و بويژه بيمه مسئوليت جامع شهرداريها را نام برد.
--------- بیمه رازی ---------
انواع بيمه هاي مسئوليت حرفه اي
صاحبان بسياري از مشاغل بواسطه نوع شغل خود در قبال حفظ مال ، يا جان ساير افراد مسئولند . اين نوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي صاحبان اينگونه مشاغل را در قبال خسارتهاي مالي يا جاني وارده به مشتريان آنها تحت پوشش قرار مي دهد . از جمله اين نوع بيمه نامه ها مي توان به بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پيراپزشكان ، بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين ناظر و بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مديران و ناجيان استخرها ، اشاره نمود.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه مسئوليت توليد كنندگان محصول
توليدكنندگان انواع كالا همواره در معرض اين خطر قرار دارند كه در چرخه توليد و بدلايلي نقصي در برخي از محصولات آنها ايجاد شده و در زمان مصرف باعث ايجاد خسارت مالي يا بدني به مصرف كنندگان گردد. در اين صورت مسئول جبران خسارت واردشده به مصرف كننده قانونا توليد كننده آن كالا مي باشد. "بيمه مسئوليت توليد كنندگان محصول"اين گونه خسارات را تحت پوشش قرار مي دهد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه مهندسي
بيمه هاي مهندسي رايج در ايران به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
--------- بیمه رازی ---------
بيمه تمام خطر پيمانكاران:
اين نوع بيمه انواع پروژه هاي در دست ساخت ساختماني و عمراني را در مقابل انواع خطرات طبيعي و انساني تحت پوشش قرار مي دهد. همانگونه كه از نام آن بر مي آيد در بيمه تمام خطر پيمانكاران ، هر خطري تحت پوشش است مگر آنچه كه در شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه استثنا شده باشد. از جمله استثنائات اين بيمه نامه مي توان به اشتباه در طراحي ، عمد بيمه گذار و جنگ ، شورش ، بلوا ، آشوب ... اشاره نمود. انواع سازه هاي ساختماني ، ابنيه فني و سازه هاي آبي خاكي در حين ساخت مي توانند تحت پوشش اين نوع بيمه قرار بگيرند. به عنوان نمونه مي توان انواع ساختمانها و برجها باكاربريهاي متفاوت ، سوله ها ، جاده ها ، پلها ، تونلها ، سد ها، بندهاي انحرافي، اسكله ها، مخازن، كانالها و ... نام برد. حق بيمه اين نوع بيمه نامه به عوامل بسيار متغييري وابستگي دارد كه از جمله به نوع پروژه ، محل اجراي پروژه ، ميزان فرانشيز ها و نوع شرايطي كه ضميمه بيمه نامه مي شوند ، مي توان اشاره نمود. مدت بيمه در اين نوع بيمه نامه نيز دوره اجراي پروژه يعني از تاريخ پيش انبار داري تا زمان تحويل موقت را در بر مي گيرد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه تمام خطر نصب:
اين نوع بيمه مشابه بيمه تمام خطر پيمانكاران است ، تفاوت اين نوع بيمه با بيمه تمام خطر پيمانكاران اين است كه بيمه تمام خطر نصب براي نصب انواع ماشين آلات ، تجهيزات و تاسيسات از قبيل ماشين آلات توليدي و كارخانه اي ، تجهيزات نيروگاهي ، تاسيسات انتقال نيرو و ... به كار ميرود . بنابر ماهيت نصب اين نوع ماشين آلات و تجهيزات ، مدت بيمه در بيمه تمام خطر نصب از شروع پيش انبارداري آغاز و پس از پايان دوره آزمايش ، خاتمه مي يابد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران :
در اين نوع بيمه ابزار اجرائي پروژه هاي مهندسي (ماشين آلات سنگين و راهسازي )تحت پوشش قرار ميگيرند . در واقع اين نوع بيمه ، نوعي پوشش بيمه بدنه براي انواع ماشين آلات و تجهيزات اجرائي پروژه نظير انواع جرثقيلها ، لدرها، بولدوزرها ، انواع پمپها و كمپرسورها و حتي تجهيزات ريلي فراهم مي آورد. حق بيمه اين نوع بيمه ، به ماشين آلات ، نوع پروژه اي كه انجام مي دهند و محل انجام پروژه بستگي دارد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه شكست ماشين آلات :
موضوع بيمه شكست ماشين آلات وقوع هر نوع حادثه اي است كه منجر به شكست فيزيكي ماشين آلات توليدي در حال بهره برداري شود. از جمله خطرات تحت پوشش اين بيمه مي توان به عدم مهارت كاركنان در استفاده از دستگاه ، برخورد جسم خارجي ، ازهم جدا شدن قطعات دستگاه در اثر نيروي گريز از مركز ،انفجار فيزيكي دستگاه ، كمبود آب در ديگها و مخازن ، اتصال كوتاه و نوسان برق و ... اشاره نمود . از يك ديدگاه بيمه شكست ماشين آلات را مي توان مكمل بيمه آتش سوزي مراكز صنعتي دانست.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه فساد كالا در سردخانه :
هدف از ارائه اين نوع بيمه پاسخ گوئي به نياز كساني است كه كالاي خود را در سرد خانه ها انبار نموده و در قبال فساد كالايشان بدليل شكست يا خرابي ماشين آلات سردخانه و هر دليل ديگر خواستار پوشش بيمه اي هستند .اين بيمه مكمل پوشش بيمه شكست ماشين آلات است
--------- بیمه رازی ---------
بيمه سازه هاي تكميل شده ساختماني :
بسياري از سازه ها ، تاسيسات و ابنيه فني علاوه بر خطراتي نظير آتش سوزي ، انفجار و خطرات طبيعي نظير سيل ، زلزله و طوفان توسط خطرات ديگري مانند ريزش كوه ، يخ زدگي ، ريزش بهمن و تصادفات وسايل نقليه نيز تهديد مي شوند . بيمه سازه هاي تكميل شده پوشش كاملتري را در مقايسه با بيمه آتش سوزي براي اين گونه سازه ها ارائه ميدهد.اهم سازه هائي كه مي توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند عبارتند از جاده ها - باندهاي فرودگاهها- پلها - تونلها - سدها - بندرگاهها
--------- بیمه رازی ---------
بيمه تجهيزات الكترونيكي :
اين نوع بيمه نيز شباهتهاي زيادي به بيمه هاي شكست ماشين آلات دارد. لاكن منحصراً براي پوشش خسارتهاي فيزيكي ناگهاني و سخت افزاري وارد به تجهيزات الكترونيكي از قبيل رايانه ها ، تجهيزات پزشكي ، ابزار دقيق مهندسي ، دوربينهاي فيلم برداري و تجهيزات مونتاژ و صدابرداري سينمايي و... طراحي شده است.
آدرس و معرفی بیمه رازی - انواع بیمه نامه ها :
اتومبیل 
باربری 
درمان 
عمر و حوادث 
مهندسی 
مسئولیت 
آتش سوزی 
آکسا 
و بیمه های خاص

کد طرح کاهش تعرفه کلیه مکالمات سیمکارت ایرانسل در روزهای جمعه

داونلود ویندوز 8.1 به صورت فعال شده Windows 8.1 AIO 20in1 x86/x64 بدون نیاز به اکتیو کردن
قیمت روز دلار یورو سکه بازار آزاد
توضیحات و نحوه استفاده طرحهای تشویقی رنگی ایرانسل
پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوای فردای تهران : آپدیت روزانه
© Copyright 2012 oonternet.com