آدرس اصلی وب سایت رسمی بیمه رازی
سایت مرجع
آدرس و معرفی بیمه رازی - انواع بیمه نامه ها :
اتومبیل 
باربری 
درمان 
عمر و حوادث 
مهندسی 
مسئولیت 
آتش سوزی 
آکسا 
و بیمه های خاص
مدير عامل : آقاي دكتر يونس مظلومي
تلفن : 86757200
فاكس 88664206
chief@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
معاون طرح و برنامه: آقاي فرهاد خالقي
تلفن : 22027436
--------- بیمه رازی ---------
مدیر اداره بازرسی و شکایات : آقاي محمد رحماني خواه
تلفن 22037664
فاكس 22037656
--------- بیمه رازی ---------
مدير امور شعب و نمايندگان : آقاي ضياءالدين صادقيان
تلفن 86757451
فاكس 88664716
agents@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مدير بيمه هاي اشخاص : آقاي فرشيد بخشي
تلفن 86757484
bakhshi@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مدير امور مالي : آقاي محمد اصغري
تلفن 86757204
فاكس 88664714
--------- بیمه رازی ---------
مدير بيمه هاي باربري : آقاي جعفر قاسمي نژاد
تلفن 86757322
فاكس 88664713
--------- بیمه رازی ---------
مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات : آقاي فرشيد پور يوسفي
تلفن 86757202
CIO@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مدير امور اتكايي : آقاي يحيي فردوسي
تلفن 86757318
فاكس 88664207
ferdowsi@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مدير بيمه هاي اتومبيل - مدیر تعالی سازمانی : آقاي سيروس جاهد
تلفن 86757425
فاكس 88206939
car@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مدير بيمه هاي آتش سوزي : آقاي محمد ترابي
تلفن 86757321
فاكس 88664712
fire@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
روابط عمومي و امور بين الملل
تلفن 86757302
فاكس 88664423
Pria@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مدير حقوقي : خانم سميه نوري
تلفن: 867577418
--------- بیمه رازی ---------
مدير آموزش : آقاي حميدرضا كامراني
تلفن 22034236
amoozesh@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مدير منابع انسانی: خانم فرحناز فرحمند
تلفن 86757316
فاكس 88664614
--------- بیمه رازی ---------
مدير كنترل مالي: آقاي داوود نظري
تلفن 86757317
فاكس 88664260
hesabres@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
رئیس اداره خسارت درمان : آقاي دكتر داوود جعفري
تلفن 26200263
djafari@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مسئول اداره امور سهام : آقای امیری زاده
تلفن : 22049490
mali@razi-insurance.ir
--------- بیمه رازی ---------
مديران فروش بيمه هاي عمر :
1- آقاي محسن ضابط نيا
تلفن 26200263

2-خانم شيلا مقدم
تلفن 22048206
تلفن همراه 09124339737
--------- بیمه رازی ---------
بازرسي ، نظارت و رسيدگي به شكايات بيمه رازي
تلفن : 22049676 - 22037664
فكس : 22037656
--------- بیمه رازی ---------
بيمه هواپيما :
تقاضا براي بيمه هواپيما و ساير وسايل پروازي محدود به صاحبان خطوط هوائي و يا دارندگان هواپيما هاي فوق سبك يا ساير وسايل پرنده خصوصي است. بيمه هواپيما در واقع مجموعه اي است كه سه نوع پوشش متفاوت به شرح زير دارد : الف - بيمه بدنه هواپيما ب - بيمه حوادث سرنشين ج - بيمه مسئوليت مالك و خلبان هواپيما در قبال اشخاص ثالث
از آنجايي كه تقاضا براي بيمه هواپيما در سطح جهان بسيار محدود است و از سوي ديگر سرمايه مورد بيمه معمولاً مبلغ هنگفتي مي باشد ، نرخ حق بيمه اين نوع بيمه معمولاً در بازار بين المللي به صورت استعلام از بازار بيمه گران خارجي تعيين مي شود.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه كشتي :
بيمه كشتي معمولاً تحت شرايط استاندارد بين المللي و در قالب شرايط ويژه اي با دامنه پوشش هاي متفاوت ارائه مي گردد . از آنجايي كه در بيمه كشتي نيز سرمايه مورد بيمه مبالغ بالايي را تشكيل مي دهد معمولاً بيمه گران اين نوع بيمه را با نرخها و شرايطي ارائه مي نمايند كه بتوانند در بازار بيمه اتكايي جهاني آن را تحت پوشش قرار دهند. بيمه كشتي معمولاً پوشش بدنه كشتي و در برخي شرايط پاره اي از مسئوليت هاي صاحبان و ناخداي كشتي را در بر مي گيرد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه پول :
كاربرد بيمه پول معمولاً منحصر به بانكها ، موسسات اعتباري ، صندوق هاي قرض الحسنه و به طور كلي موسسات مالي است كه بنا بر نوع فعاليت خود مجبور به نگهداري يا نقل و انتقال حجم زيادي از پول نقد هستند. بيمه پول شامل دو بخش است: بخش اول پوشش موجودي پول در صندوق را تاٌمين نموده و بخش دوم ، با عنوان وجوه در گردش ، وجوه نقدي را كه بين شعب موسسه بيمه گذار يا بين موسسه بيمه گذار و بانك جابجا مي شوند ، تحت پوشش قرار ميدهد. پوشش هاي اين نوع بيمه شامل آتش سوزي ، سرقت و در مواردي برخي از خطرات طبيعي مانند سيل ، زلزله ، ريزش كوه و ... مي باشد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه اعتباري:
اين نوع بيمه نامه نيز مختص بانكها موسسات اعتباري و يا موسساتي است كه اقدام به فروش اقساطي كالا مي نمايند.بيمه اعتباري در واقع مطالبات موسسات فوق الذكر از خريداران يا اعتبار گيرندگان را تحت پوشش قرار مي دهد. به عبارت ديگر در اين نوع بيمه نامه اعتبار دهنده بيمه گذار بوده و ريسك مورد بيمه ، وام يا اعتباري است كه پرداخت شده است بديهي است كه در صورت پرداخت خسارت از سوي بيمه گر ، وي جانشين بيمه گذار براي وصول مطالبات از وام گيرنده خواهد بود.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه انرژي :
بيمه انرژي ، سازه ها و ابزار استخراج و اكتشاف نفت و گاز و ساير منابع انرژي در خشكي و دريا را قبال انواع حوادث فيزيكي ناگهاني تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه نامه نيز به لحاظ ماهيت پيچيده ، سرمايه مورد بيمه هنگفت و محدوديت تعداد آن در سطح جهان در قالب متون و شرايط استاندارد بين المللي و با نرخ و شرايط ارائه شده از سوي بيمه گران معتبر اتكايي بين المللي صادر مي گردد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه تضمين كيفيت ساختمان :
هدف از ارائه اين بيمه كمك به حفظ ثروت هاي ملي - توسعه امنيت سازندگان و سرمايه گزاران بخش ساختمان - حفظ و حمايت حقوق مصرف كنندگان - ارتقاء كيفيت ساختمانها و رعايت اصول فني و استاندارد ساختمان است.
اين بيمه نامه خسارات مالي ناشي از عيوب پنهان ساختمان از جمله ويراني كل ساختمان - هزينه هاي جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت - هزينه هاي پاكسازي محل و برداشت ضايعات و مواردي از اين قبيل را پوشش مي دهد
--------- بیمه رازی ---------
بيمه آكسا
همه ساله تعداد زيادي از هموطنان عزيز به كشورهاي خارجي مسافرت مي كنند اين سفرها گاهي خيلي كوتاه و گاه بسيار طولاني است. اين افراد در طول مدت سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفي قرار دارند.حوادثي كه در صورت بروز با توجه به شرايط خاص خارج از كشور مي تواند موجب هزينه هاي سنگين و دردسرهاي زيادي شوند از اينرو بيمه مسافرت به خارج از كشور AXA كه داراي مزاياي ذيل مي باشد پيش بيني گرديده است:
1)پرداخت هزينه هاي درمان ، جراحي و دارويي ناشي از حوادث يا بيماريهاي كه در طول مدت مسافرت بروز مي نمايد تا سقف 000/50 يورو
2)پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي تا سقف 150 يورو
3)پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي
4)پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي تا 1000 يورو طبق شرايط بيمه نامه
5)راهنمايي و كمك رساني به هنگام سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي
6)بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري سرپرست
7)بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت
8)پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان
9)استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار چنانچه باركنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد، هزينه خريدهاي اضطراري و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا مبلغ 800 يورو بعنوان غرامت پرداخت مي شود.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه مسئوليت
به موجب ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي شود ، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد . ابعاد مسئوليت در قانون مدني ايران به قدري وسيع است كه براي هر كسي به مقتضاي شغل و حرفه وي و حتي فراتر از آن ، به مقتضي نوع ارتباطات و مراودات اجتماعي وي مي توان نوعي بيمه مسئوليت تعريف نمود . به هر حال برخي از انواع متداول بيمه مسئوليت را به شرح ذيل برخواهيم شمرد:
--------- بیمه رازی ---------
بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان
هر كارفرمايي به صرف كاري كه به هر يك از كاركنان خود محول مينمايد وي را در معرض خطر يا خطراتي قرار مي دهد به همين سبب ماده 91 قانون كار ايران تسريع نموده است كه : ((كارفرمايان و مسئولان كليه كارگاههاي موضوع قانون كار ، مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده ، چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند ...)) بر همين اساس نيز در صورت وقوع حادثه اي كه منجر به جراحت ، نقص عضو و احياناً فوت كاركنان شود در بسياري از موارد مراجع قضايي كارفرما را به طور كلي يا نسبي مقصر دانسته و وي را به جبران خسارت وارده و احياناً به پرداخت ديه محكوم مي نمايند . بيمه نامه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان به نيابت از طرف كارفرما جبران خسارتهاي جاني وارد به كاركنان حين انجام وظايف محوله را بر عهده مي گيرد.
--------- بیمه رازی ---------
انواع بيمه هاي مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث
همه افراد به هنگام انجام بسياري از فعاليتهاي شغلي و روزمره خود ممكن است اشخاص ثالث را كه در واقع داراي هيچ نوع ارتباط قانوني ، خويشاوندي و قراردادي با ايشان نيستند، نيز در معرض خطر قرار دهند .يكي از شناخته شده ترين اين موارد ريزش ساختمانهاي مجاور حين گودبرداري و اجراي يك پروژه ساختماني است كه خسارتهاي مالي و جاني ناشي از آن مي تواند در قالب بيمه نامه مسئوليت مدني سازندگان ابنيه در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار گيرد. از ديگر اقسام بيمه هاي مسئوليت مدني مي توان بيمه مسئوليت مديران هتلها- بيمه مسئوليت مديران رستورانها ، بيمه مسئوليت مديران شهربازي و بيمه مسئوليت مديران بسياري ادارات ، سازمانها و اماكن عمومي و بويژه بيمه مسئوليت جامع شهرداريها را نام برد.
--------- بیمه رازی ---------
انواع بيمه هاي مسئوليت حرفه اي
صاحبان بسياري از مشاغل بواسطه نوع شغل خود در قبال حفظ مال ، يا جان ساير افراد مسئولند . اين نوع بيمه مسئوليت مدني حرفه اي صاحبان اينگونه مشاغل را در قبال خسارتهاي مالي يا جاني وارده به مشتريان آنها تحت پوشش قرار مي دهد . از جمله اين نوع بيمه نامه ها مي توان به بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان- بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پيراپزشكان ، بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مهندسين ناظر و بيمه مسئوليت مدني حرفه اي مديران و ناجيان استخرها ، اشاره نمود.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه مسئوليت توليد كنندگان محصول
توليدكنندگان انواع كالا همواره در معرض اين خطر قرار دارند كه در چرخه توليد و بدلايلي نقصي در برخي از محصولات آنها ايجاد شده و در زمان مصرف باعث ايجاد خسارت مالي يا بدني به مصرف كنندگان گردد. در اين صورت مسئول جبران خسارت واردشده به مصرف كننده قانونا توليد كننده آن كالا مي باشد. "بيمه مسئوليت توليد كنندگان محصول"اين گونه خسارات را تحت پوشش قرار مي دهد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه مهندسي
بيمه هاي مهندسي رايج در ايران به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
--------- بیمه رازی ---------
بيمه تمام خطر پيمانكاران:
اين نوع بيمه انواع پروژه هاي در دست ساخت ساختماني و عمراني را در مقابل انواع خطرات طبيعي و انساني تحت پوشش قرار مي دهد. همانگونه كه از نام آن بر مي آيد در بيمه تمام خطر پيمانكاران ، هر خطري تحت پوشش است مگر آنچه كه در شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه استثنا شده باشد. از جمله استثنائات اين بيمه نامه مي توان به اشتباه در طراحي ، عمد بيمه گذار و جنگ ، شورش ، بلوا ، آشوب ... اشاره نمود. انواع سازه هاي ساختماني ، ابنيه فني و سازه هاي آبي خاكي در حين ساخت مي توانند تحت پوشش اين نوع بيمه قرار بگيرند. به عنوان نمونه مي توان انواع ساختمانها و برجها باكاربريهاي متفاوت ، سوله ها ، جاده ها ، پلها ، تونلها ، سد ها، بندهاي انحرافي، اسكله ها، مخازن، كانالها و ... نام برد. حق بيمه اين نوع بيمه نامه به عوامل بسيار متغييري وابستگي دارد كه از جمله به نوع پروژه ، محل اجراي پروژه ، ميزان فرانشيز ها و نوع شرايطي كه ضميمه بيمه نامه مي شوند ، مي توان اشاره نمود. مدت بيمه در اين نوع بيمه نامه نيز دوره اجراي پروژه يعني از تاريخ پيش انبار داري تا زمان تحويل موقت را در بر مي گيرد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه تمام خطر نصب:
اين نوع بيمه مشابه بيمه تمام خطر پيمانكاران است ، تفاوت اين نوع بيمه با بيمه تمام خطر پيمانكاران اين است كه بيمه تمام خطر نصب براي نصب انواع ماشين آلات ، تجهيزات و تاسيسات از قبيل ماشين آلات توليدي و كارخانه اي ، تجهيزات نيروگاهي ، تاسيسات انتقال نيرو و ... به كار ميرود . بنابر ماهيت نصب اين نوع ماشين آلات و تجهيزات ، مدت بيمه در بيمه تمام خطر نصب از شروع پيش انبارداري آغاز و پس از پايان دوره آزمايش ، خاتمه مي يابد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران :
در اين نوع بيمه ابزار اجرائي پروژه هاي مهندسي (ماشين آلات سنگين و راهسازي )تحت پوشش قرار ميگيرند . در واقع اين نوع بيمه ، نوعي پوشش بيمه بدنه براي انواع ماشين آلات و تجهيزات اجرائي پروژه نظير انواع جرثقيلها ، لدرها، بولدوزرها ، انواع پمپها و كمپرسورها و حتي تجهيزات ريلي فراهم مي آورد. حق بيمه اين نوع بيمه ، به ماشين آلات ، نوع پروژه اي كه انجام مي دهند و محل انجام پروژه بستگي دارد.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه شكست ماشين آلات :
موضوع بيمه شكست ماشين آلات وقوع هر نوع حادثه اي است كه منجر به شكست فيزيكي ماشين آلات توليدي در حال بهره برداري شود. از جمله خطرات تحت پوشش اين بيمه مي توان به عدم مهارت كاركنان در استفاده از دستگاه ، برخورد جسم خارجي ، ازهم جدا شدن قطعات دستگاه در اثر نيروي گريز از مركز ،انفجار فيزيكي دستگاه ، كمبود آب در ديگها و مخازن ، اتصال كوتاه و نوسان برق و ... اشاره نمود . از يك ديدگاه بيمه شكست ماشين آلات را مي توان مكمل بيمه آتش سوزي مراكز صنعتي دانست.
--------- بیمه رازی ---------
بيمه فساد كالا در سردخانه :
هدف از ارائه اين نوع بيمه پاسخ گوئي به نياز كساني است كه كالاي خود را در سرد خانه ها انبار نموده و در قبال فساد كالايشان بدليل شكست يا خرابي ماشين آلات سردخانه و هر دليل ديگر خواستار پوشش بيمه اي هستند .اين بيمه مكمل پوشش بيمه شكست ماشين آلات است
--------- بیمه رازی ---------
بيمه سازه هاي تكميل شده ساختماني :
بسياري از سازه ها ، تاسيسات و ابنيه فني علاوه بر خطراتي نظير آتش سوزي ، انفجار و خطرات طبيعي نظير سيل ، زلزله و طوفان توسط خطرات ديگري مانند ريزش كوه ، يخ زدگي ، ريزش بهمن و تصادفات وسايل نقليه نيز تهديد مي شوند . بيمه سازه هاي تكميل شده پوشش كاملتري را در مقايسه با بيمه آتش سوزي براي اين گونه سازه ها ارائه ميدهد.اهم سازه هائي كه مي توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند عبارتند از جاده ها - باندهاي فرودگاهها- پلها - تونلها - سدها - بندرگاهها
--------- بیمه رازی ---------
بيمه تجهيزات الكترونيكي :
اين نوع بيمه نيز شباهتهاي زيادي به بيمه هاي شكست ماشين آلات دارد. لاكن منحصراً براي پوشش خسارتهاي فيزيكي ناگهاني و سخت افزاري وارد به تجهيزات الكترونيكي از قبيل رايانه ها ، تجهيزات پزشكي ، ابزار دقيق مهندسي ، دوربينهاي فيلم برداري و تجهيزات مونتاژ و صدابرداري سينمايي و... طراحي شده است.
آدرس و معرفی بیمه رازی - انواع بیمه نامه ها :
اتومبیل 
باربری 
درمان 
عمر و حوادث 
مهندسی 
مسئولیت 
آتش سوزی 
آکسا 
و بیمه های خاص

کد طرح کاهش تعرفه کلیه مکالمات سیمکارت ایرانسل در روزهای جمعه

قیمت فروش ps5 2016
پخش زنده شبکه سه
BINGO Blitz - Free Bingo Free Windows 10 App
نقشه آنلاین ترافیک خیابانهای تهران
توضیحات و نحوه استفاده طرحهای تشویقی رنگی ایرانسل
پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوای فردای تهران : آپدیت روزانه
قیمت امروز دلار
فروش ایکس باکس وان ایکس ۱ ترابایت xbox one x
---
© Copyright 2012 oonternet.com