متن آهنگ Will.I.Am - Scream & Shout (feat. Britney Spears) Lyrics
سایت مرجع
ice متن آهنگ جدید Scream & Shout
[Britney Spears]
When you hear this in the club
You're gonna turn this shit up
You're gonna turn this shit up
You're gonna turn this shit up
When we up in the club
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us
See the boys in the club
They watchin' us
They watchin' us
They watchin' us
Everybody in the club
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us

[Hook: Will.I.Am]
I wanna scream and shout and let it all out
And scream and shout and let it out
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
I wanna scream and shout and let it all out
And scream and shout and let it out
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
You are now-now rockin' with Will.I.Am and Britney, bitch

[Will.I.Am]
Aw yeah
Aw yeah
Aw yeah
Bring the action

[Will.I.Am]
Rock and roll, everybody let's lose control
On the bottom, we let it go
Goin' fast we ain't goin' slow
No no, ay yo
Hear the beat, now let's hit the floor
Drink it up and then drink some more
Light it up and let's let it blow
Blow blow, ay yo
Rock it out, rockin' now
If you know what we talkin' 'bout
Turn it up and burn down the house
Hou-house, ay yo
Turn it up we gon' turn it down
Here we go, we gon' shake the ground
Cause everywhere that we go we
Bring the action

[Britney Spears]
When you hear this in the club
You're gonna turn this shit up
You're gonna turn this shit up
You're gonna turn this shit up
When we up in the club
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us
See them girls in the club
They lookin' at us
They lookin' at us
They lookin' at us
Everybody in the club
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us

[Hook]
I wanna scream and shout and let it all out
And scream and shout and let it out
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
I wanna scream and shout and let it all out
And scream and shout and let it out
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
You are now-now rockin' with Will.I.Am and Britney, bitch

[Will.I.Am]
Aw yeah
Aw yeah
Aw yeah
Bring the action

[Will.I.Am]
It goes on and on and on and on
When me and you party together
I wish this night would last forever
Cause I was feelin' down now I'm feelin' better
And maybe it goes on and on and on and on
When me and you party together
I wish this night would last forever
Ever-ever-ever-ever-ever

[Hook]
I wanna scream and shout and let it all out
And scream and shout and let it out
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
I wanna scream and shout and let it all out
And scream and shout and let it out
We sayin', "Ohh, wee ohh, wee oh wee oh"
You are now-now rockin' with Will.I.Am and Britney, bitch
ice متن آهنگ جدید Scream & Shout

کد طرح کاهش تعرفه کلیه مکالمات سیمکارت ایرانسل در روزهای جمعه

قیمت فروش ps5 2015
پخش زنده شبکه سه
Earth 3D 3Planesoft $2.99
نقشه آنلاین ترافیک خیابانهای تهران
توضیحات و نحوه استفاده طرحهای تشویقی رنگی ایرانسل
پیش بینی وضعیت جوی و آب و هوای فردای تهران : آپدیت روزانه
قیمت امروز دلار
فروش ایکس باکس وان ایکس ۱ ترابایت xbox one x
---
© Copyright 2012 oonternet.com